PSA - Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry

TERVETULOA UUSILLE ERSYN KOTISIVUILLE
________________________________________________________________
Go to content

Main menu:

PSA
______________________________PSA-näytteenotto talvi-kevätkaudella v. 2018 ERSY:n toimistolla jatkuu seuraavasti:


08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 16.04., 14.05. ja 28.05.


PSA –näytteenotto ERSY:n toimistolla on maanantaisin parillisilla viikoilla ilman ajanvarausta tai lähetettä, klo 15.30-17.30 välisenä aikana, osoitteessa Helsinginkatu 14 A 1 Helsinki. Paikalla on myös vertaistukea.

Sijainti on hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Raitiovaunut nro 8 ja 9 tulevat lähelle ja Sörnäisten metroasema on pienen kävelymatkan päässä.

Meille voi tulla ilman lähetettä ja ilman ajanvarausta.

Kyseessä on verikoe, jonka ottaa laboratoriohoitaja.

Näytetulokset saat jo saman viikon aikana.
Hinta on jäseniltä 25,- ja ei jäseniltä 40,-.


---------------------------------------------


PROSTATASPESIFISEN ANTIGEENIN (PSA) MERKITYS ETURAUHASEN SYÖVÄN DIAGNOSTIIKASSA JA SEURANNASSA

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on eturauhasen solujen epiteelin erittämä seriiniproteaasi. Sen tehtävä on estää siemennesteen hyytyminen, tehdä se juoksevaksi. Sitä vuotaa myös pieniä määriä verenkiertoon, ja tämä määrä suurenee miehen vanhetessa ja eturauhasen hyvänlaatuisesti suurentuessa. Syöpäkudoksesta PSA:ta vuotaa verenkiertoon normaalia enemmän, koska syöpäsolukko rikkoo prostatan soluja. Terveestä eturauhaskudoksesta pääsee seerumiin PSA:ta 0,1 mikrogr./l kudosgrammaa kohden, kun taas hyvänlaatuisessa liikakasvussa 0,3 mikrogr./l ja eturauhasen syövässä 3,5 mikrogr./l. Joutuessaan verenkiertoon 60 -95 % PSA:sta sitoutuu veren aineosiin ja loppu 5-40 % on veressä vapaana PSA:na.
PSA:n puoliintumisaika veressä on 2-4 vuorokautta.

MONET TEKIJÄT AIHEUTTAVAT SEERUMIN PSA:N PITOISUUKSIEN VAIHTELUN MELKO PALJON PÄIVÄSTÄ TOISEEN. Sen takia yhteen mittaustulokseen ei välttämättä voi luottaa etenkin jos PSA -arvo on koholla. Esimerkiksi siemensyöksy, virtsaumpi, kovavatsaisuus, virtsatulehdus, eturauhasen hieronta, eturauhasen koepalat, rakkotähystys - jopa pitkä pyöräily voivat kohottaa PSA -arvoja tilapäisesti. Sen sijaan vastoin aikaisempia käsityksiä eturauhasen tunnustelu - tuseeraus peräsuolen kautta ei arvoja kohota, joten PSA-näyte voidaan luotettavana ottaa tunnustelun jälkeenkin.

PSA-KOE EI OSOITA, EI VARMISTA EIKÄ SULJE POIS ETURAUHASEN SYÖPÄÄ- SE VAIN OSOITTAA, MITKÄ POTILAAT ON LISÄTUTKITTAVA (kliininen tutkimus, transrektaalinen ultraäänitutkimus ja koepalat).

Seerumin PSA:n ylärajana pidetään 4 mikrogr./l. Tämä raja on vain yleinen käytäntö, sopimus - se ei perustu mihinkään asiallisesti määritettyyn viitealueeseen. PSA -pitoisuus on keskimäärin sitä korkeampi mitä suurempi eturauhanen on kooltaan. Ja koska eturauhanen kasvaa miehellä iän myötä, kohoaa vastaavasti PSA -arvo. Tästä syystä olisikin käytettävä iän mukaisia viitealueen ylärajoja. Raja-arvo 4 mikrogr./l on liian korkea 50-vuotiaalle, mutta liian matala 70-vuotiaalle. Mikäli eturauhassyövän riskiä arvioidaan pelkästään kokonais-PSA -pitoisuuden perusteella välillä 0-2 mikrogr./l riski on vain 1 %, välillä 2-4 mikrogr./l riski on 15 %, välillä 4-10 25 %, ja pitoisuuden ollessa yli 10 mikrogr./l riski on yli 50 %.

Vaikein alue, ns. harmaa alue on kokonais-PSA:n ollessa välillä 4-10 mikrogr./l. Tällöin on vapaan PSA:n määrityksestä suuri hyöty. Jos vapaan PSA:n ja kokonais-PSA:n suhde on tällöin välillä 0-10 % on eturauhasen syövän todennäköisyys 56 %, osuuden ollessa välillä 10-15 % syöpäriski on 20 %, välillä 20 -25 % syöpäriski on 16 % ja jos osuus on yli 25 % on syöpäriski vain 8 %. Täten vapaan PSA:n osuuden määrityksellä ei voida kokonaan pois sulkea syövän mahdollisuutta, vain arvioida syövän todennäköisyyttä kussakin tapauksessa ja urologin sekä potilaan kesken jää sitten harkittavaksi kuinka suuren riskin haluaa ja voi ottaa.

 

PSA ETURAUHASEN SYÖVÄN LEVINNEISYYDEN ARVIOINNISSA

Jos potilaalla todetaan eturauhasen syöpä ja PSA on 4-10 mikrogr./l., kasvain on yli 70 %:n todennäköisyydellä kapselin sisäinen. PSA -pitoisuuden ollessa 10-20 mikrogr./kapselin sisään rajoittuneen kasvaimen todennäköisyys on 40-60 %, mutta kun pitoisuus on yli 20 mikrogr./l., vain korkeintaan 20-40 % syövistä rajoittuu enää eturauhaseen. Jos PSA on alle 10 mikrogr./l. on luustometastasien mahdollisuus pieni, alle 1 %. Tällöin ei luuston gammakuvausta ole tarpeen tehdä, ellei potilaalla ole luustoperäisiä kipuja tai alkalisen fosfatasit eivät ole koholla.

 

PSA ETURAUHASEN SYÖVÄN SEURANNASSA

PSA on paras käytettävissä olevista syövän merkkiaineista. Sen takia se soveltuu hyvin myöskin hoidetun eturauhassyöpäpotilaan seurantaan ja hoidon tehon ja keston arviointiin.

RADIKAALIPROSTATEKTOMIAN jälkeen PSA ei ole mitattavissa kahden kuukauden jälkeen leikkauksesta, jos toimenpide on poistanut kaiken syöpäkudoksen.

RADIKAALISEN EXTERNIN SÄDEHOIDON jälkeen PSA -pitoisuus pienenee alle 1 mikrogr./l, jos hoito on ollut tehokas. Tämä tapahtuu keskimäärin 14-16 kuukauden aikana, mutta jo kolmen kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä arvon olisi oltava alle 3 mikrogr./l tai pienempi.

Jos radikaalileikkauksen jälkeen PSA muuttuu mitattavaksi tai sädehoidon jälkeen PSA -pitoisuus suurenee, on sairaus uusinut ja hoitolinjaa on tarkistettava.

Hormonihoidon seurannassa PSA -pitoisuuden pienenemisen nopeus ja määrä korreloivat ennusteeseen: nopea ja voimakas lasku merkitsevät hyvää hoitovastetta, joka yleensä kestää kauemmin kuin päinvastaisessa tilanteessa. Suurentuvat PSA -arvot merkitsevät sairauden etenemistä, syöpäkudos ei reagoi enää hormonihoidolle. Tällaisissa tapauksissa vasta 6-12 kuukauden kuluttua on havaittavissa syövän kliinistä etenemistä. (Tammela, T, Lukkarinen, O, Stenman, U-H. Prostataspesifisen antigeenin merkitys eturauhasen syövän ja hyvänlaatuisen liikakasvun diagnostiikassa ja seurannassa. Suomen Lääkärilehti 2000; 31: 2979-2982).

VARMISTETUISTA ETURAUHASSYÖPÄPOTILASTA 3-5 %:LLA S-PSA-ARVOT OVAT VIITERAJOISSA.

Lähde:
PELLERVO PETÄYS
Lääkintöneuvos, kirurgi-urologi
Yleisöluento Helsingissä 20.5.2003
Eturauhasen syöpä tänään


KANNANOTTO

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry  ERSY

Eturauhassyövän varhainen toteaminen saatava järjestetyksi

Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry on taistellut miesten eturauhas- eli prostatasyövän riittävän varhaisen diagnosoinnin puolesta. Samoin kuin prostatasyöpä on myös naisten rintasyöpä hormoniriippuvainen, ja sen seulonnasta, ns. mammografiatutkimuksista on jo vuosikymmeniä saatu erittäin suuri hyöty rintasyövän löytyessä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja hoitotulosten ollessa myös parempia kuin ilman seulontaa löytyneillä syövillä. ERSY on tukenut voimakkaasti PSA-kokeiden ottamista miehiltä jopa 45 ikävuodesta alkaen ja 60 ikävuoden jälkeen joka vuosi esim. vuotuisten työterveystarkastusten yhteydessä. PSA (prostataspesifinen antigeeni) on tarkin tunnetuista syövän merkkiaineista. Kun muutama vuosi sitten kehitettiin ns. PSA-sarja, PSA-V/T, vapaiden antigeenien suhde kokonais-PSA:han, nousi kokeen käyttökelpoisuus ja tarkkuus vielä entisestään. Oma-aloitteinen PSA-arvon seuranta onkin hiljalleen saavuttanut suomalaisen miehen tietoisuuden. PSA on yksinkertainen ja halpa standardikoe. Suomessa sairastuu vuosittain yli 4000 miestä tähän miesten yleisimpään syöpään, ja 1000 kuolee siihen. Viime vuosikymmenellä prostatasyöpä yleistyi 225 % (professori Heikki Joensuu) ja suunta lienee sama toistaiseksi.

Monet eturauhassyöpään sairastuneet ovat sitä mieltä, että he eivät olisi enää lainkaan hengissä ellei kohonnut PSA-arvo olisi antanut aiheen lisätutkimuksiin, joissa heiltä löytyi prostatasyöpä. Kuitenkin eräät viranomaistahot vastustavat PSA-seulonnan laajentamista, katsoen, että PSA ei ole luotettava testi eikä laajempiin seulontoihin prostatasyövän toteamiseksi tulisi ryhtyä. Kuitenkin kaikki ovat yksimielisiä siitä, että minkä tahansa syövän hoidon tuloksellisuuden kannalta on tärkeätä mahdollisimman varhainen taudin toteaminen. Ironista on, että PSA-koe on laajalti hyväksytty ja käytössä potilaan tilan seurannassa sen jälkeen, kun prostatasyöpä on todettu. Laajempaan varhaisdiagnosointiin sitä vain ei haluta hyväksyä. Miksi?

Kuinka potilaiden tai potilasjärjestön tulisi puhua asiasta näille viranomaisille, jotka luulevat, että positiivinen PSA-koe merkitsisi miehille turhia pelkoja ja ”sairaanhoitojärjestelmän rattaisiin” joutumista ja suurta huolta asiasta, josta mahdollisesti ei kannattaisi olla lainkaan huolissaan. Voihan olla, että heillä ei olisikaan kliiniseksi kehittyvää eturauhassyöpää PSA:n kohoamisesta huolimatta. PSA-seulonnan vastustajat kuvaavat prostatasyöpää mielellään vanhojen miesten hitaasti leviävänä sairautena, jonka kanssa usein kuollaan vanhuuden muihin sairauksiin tai tapaturmiin eikä itse syöpään. Prostatasyöpä on piilevänä usein 6-7 vuotta. Juuri tuona aikana se tulisi havaita ja hoitaa. Silloin ovat kaikki hyvät hoitomuodot vielä käytettävissä.

Ehkäpä meidän tulisikin ryhtyä markkinoimaan miehen PSA-kokeen tulosta eräänlaisena prostatan terveydentilan perustason kontrollina mieluummin kuin ”syöpätestinä”. Usein sanotaan yksinkertaistaen, että jos PSA on alle 4:n, asia on OK ja jos se on yli 4, sinulta otetaan neulanäytteitä ja yhtä ja toista ikävää voi tapahtua. Tällainen asian esittäminen on yksinkertaistavaa ja harhaanjohtavaa. Itse asiassa tärkeintä PSA-arvojen käytössä on kokeen uusiminen aika ajoin ja muutosten tarkkaileminen. PSA-arvon kaksinkertaistuminen ja siihen kulunut aika on kliinisesti paljon tärkeämpää kuin itse PSA-lukema. PSA-arvon seuranta ja urologin ajoittain suorittama ns. tuseeraus antavat hyvän takuun siitä, että eturauhasen erilaiset häiriötilat (prostatiitti eli prostatan tulehdus, hyperplasia eli prostatan hyvälaatuinen liikakasvu ja prostatasyöpä) todetaan ajoissa ja hoidoista parhaat voidaan valita. Vähäinen PSA-arvon nousu voi myös antaa miehelle aiheen ravitsemuksensa ja elintapojensa muuttamiseen, jotta vakavammilta sairauksilta vältyttäisiin.

Oikea-aikaisen tiedon puute voi olla kohtalokasta, kun on kysymys syövästä. PSA-arvon seuranta on arvokas lisä henkivakuutukseen. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi kohtuullista saada terveydenhoitojärjestelmän ja yhteiskunnan aktiivinen tuki suomalaiselle ikääntyvälle miehelle. Se on suomalaisen miehen oikeus.

TILAA TAPAHTUMATIEDOTE:


ERSY Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:

Helsinginkatu 14 A 1
00500 Helsinki
y-tunnus 1903348-6

ERSY

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys
Toimisto 09 711 050
Email osoite toimisto.ersy@kolumbus.fi
Tukipuhelin 040 828 0000
Back to content | Back to main menu