Tutkimukset - Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry

TERVETULOA UUSILLE ERSYN KOTISIVUILLE
________________________________________________________________
Go to content

Main menu:

Tutkimukset
TUTKIMUKSET
______________________________
Psa-testit tarpeellisia           Mies, herätys!            Luentotiivistelmät            Syöpä tänään                 Luettavaa

Tutkimukset

Eturauhassyöpää epäiltäessä potilas tutkitaan perusteellisesti. Aluksi lääkäri tunnustelee muovikäsineellä suojatulla sormella peräaukon kautta eturauhasta. Kyhmyisyys, kiinteys ja kovuus ovat tyypillisiä syövän merkkejä.

Jos jotain normaalista poikkeavaa havaitaan, otetaan neulalla biopsia eli kudosnäyte peräsuolen kautta kaikututkimuksen yhteydessä. Näyte tutkitaan mikroskoopissa, jolloin saadaan selville, onko kyseessä syöpä.

Peräsuolen kautta tehtävän ultraääni- eli kaikututkimuksen avulla saadaan tietoa syövän paikallisesta levinneisyydestä. Kaikututkimuksen perusteella voidaan arvioida, onko syöpä kasvanut eturauhasta ympäröivän sidekudoskotelon eli kapselin ulkopuolelle. Koska eturauhassyöpä leviää helposti virtsarakon alle ja tukkii virtsajohtimet, tutkitaan ylempiä virtsateitä myös kaikututkimuksella.

Luuston radioisotooppikartoituksella voidaan selvittää, onko syöpä ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä luustoon. Suoneen ruiskutetaan tutkimusaine, jonka hakeutumista luustoon odotellaan jonkin aikaa. Sitten potilas käy makuulle ja kone kuvaa luuston. Kartoituksen tulosta voidaan varmentaa tavallisilla röntgenkuvilla.

Eturauhassyövän levinneisyyttä voidaan tutkia myös verinäytteestä. PSA eli prostataspefinen antigeeni toimii kasvaimen merkkiaineena. Sen pitoisuus seerumissa voi suurentua jonkin verran hyvänlaatuisessakin liikakasvussa, mutta on tuntuvasti suurentunut (>10 mikrogrammaa/litra) vain eturauhassyövän yhteydessä. Lisävarmuutta saadaan määrittämällä vapaan PSA:n suhteellinen osuus. Matala vapaan PSA:n suhteellinen osuus (<25%) vittaa eturauhassyöpään, vaikka kokonais-PSA olisi vain vähän koholla. Kun potilaalla on jo todettu eturauhasyöpä ja PSA-pitoisuus on 2-4 mikrogrammaa/l, syöpä on yli 90%:n todennäköisyydellä kapselinsisäinen. Jos PSA-taso on toistuvasti yli 50 mikrogrammaa/l, syöpä on todennäköisesti levinnyt.

Eturauhasyöpä luokitellaan patologin tutkimuksessa kolmeenluokkaan, jotka viittaavat syöpäkudoksen kasvunopeuteen ja uusimisvaaraan. Aste (gradus) 1 viittaa hyvin erilaistuneeseen ja hidaskasvuiseen kasvaimeen, gradus 2 kohtalaisesti erilaistuneeseen ja gradus 3 huonosti erilaistuneeseen ja nopeampikasvuiseen kasvaimeen. Lisäksi on olemassa ns. Gleason-luokitus. Siinä määritellään kahden yleisimmän solutyypin erilaistumisasteet 1-5; aste 1 on hyvin huonosti kasvava solutyyppi, aste 5 erittäin huonosti erilaistunut ja nopeasti kasvava. Kahden yleisimmän solutyypin astepisteet yhdistetään, jolloin Gleason-luokituksen kokonaispisteet ovat välillä 2-10. Mitä korkeammat pisteet sitä huonompi ennuste. Gleason-pisteissä seitsemää pidetään raja-arvona hyvän ja huonon ennusteen välillä.

Lähde: Suomen Syöpäyhdistys
www.cancer.fi


TUTKIMUKSEN KÄRJESTÄ

Ennalta ehkäisevä lääke eturauhassyöpään

Toremifeeni on Orion Pharman kehittämä molekyyli. Yhdysvaltalainen GTx-yhtiö omistaa nykyisin patentin toremifeenin käytölle eturauhassyöpää koskeviin tapauksiin. Yhtiö raportoi 2004 kesäkuussa, että sen eturauhassyövän ehkäisyyn kehittämän Acapodenen (toremifeeni) toisen vaiheen kliinisten tutkimusten tulokset ovat lupaavia. Orion Pharman kehittämä toremifeeni on ollut myynnissä Suomessa vuodesta 1988 ja USA:ssa vuodesta 1994 kauppanimellä Fareston. Se on lääke estrogeeniriippuvaisen rintasyövän hoitoon.
Kliinisissä tutkimuksissa selvitettiin, millaisia vaikutuksia lääkkeellä on miehissä, joilta on eturauhasen biopsiassa (ohutneulanäytteet) löydetty ns. High Grade PIN (intraepithelial neoplasia) eli eturauhasen patologinen muutos. PIN-Iöydös on eturauhassyöpään altistava tekijä (eturauhassyövän esiaste). Yhdysvaltalaistutkimukseen osallistui 514 miestä ja hoitoaika oli yksi vuosi. Tutkimus vahvistaa, että lumelääkettä (plasebo) saaneista miehistä, joilta oli löytynyt High Grade PIN, prosenttia sairastui eturauhassyöpään vuoden sisällä. Miehillä, jotka saivat Acapodenea, riski sairastua eturauhassyöpään väheni 46 prosenttia plaseboryhmään verrattuna.
Tulokset ovat erittäin lupaavia. Ne vahvistavat PIN -merkkiaineen merkitystä eturauhassyövän kehityksessä sekä Acapodenen (toremifeeni) tehoa eturauhassyövän estossa. Toremifeenia on käytetty lääkkeenä jo niin kauan, että tekninen kehitysriski on suhteellisen pieni verrattuna aivan uuteen lääkkeeseen. Acapodenen kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten on määrä alkaa tämän vuoden lopulla.
USA:ssa tehdään vuosittain 1,3 miljoonaa eturauhasbiopsiaa, joilla saadaan seulotuksi 230 000 uutta eturauhassyöpätapausta. Korkea PIN -luku on noin 115 000 miehellä eli noin yhdeksällä prosentilla tutkituista potilaista. Näistä noin 37 prosentille kehittyy vuoden sisällä eturauhassyöpä. Yhdysvalloissa PIN -muutoksen diagnosointi on yhtenäisempää kuin Euroopassa, missä hoitosuositukset ja PIN -diagnostiikka ovat vielä erilaiset eri maissa. Joissain Euroopan maissa hoitokäytäntösuositukset tosin sanovat, että PIN -löydöksen jälkeen on tehtävä tietyn ajan sisällä uusi biopsia ja seurattava tilannetta tarkasti. PIN -löydöksen ennakoivuus on siis jo tunnistettu.
Ehkäisevän hoidon käyttöönotto olisi suuri hoitokäytännön muutos. Eniten sen käyttöönotto vaikuttaisi alle 60 vuotiaitten elämänlaatuun. Ongelmallisimpana tässäkin ovat ohutneulanäytteistä (biopsia) saatavat näytteet, jotka onnistuvat (Marian sairaala) 46 %:ssa ja USA:ssa vain alle 20 % (1.300.000:sta 230. 000) yrityksistä. Nyt pitäisi kehittää uudet kuvantamismenetelmät syövän esiasteen ja varsinaisen syövän löytämiseksi.

Eturauhassyöpään uusi geenitesti

Eturauhassyövän toteamiseen on tulossa uusi geenitesti, joka on jo potilaskäytössä Yhdysvalloissa. Testi on tarkempi ja luotettavampi kuin nykyinen PSA-veritesti. ”Odotamme uutta testiä Suomeen ensi vuonna", kertoi professori Olavi Lukkarinen Oulun diakonissalaitokselta.
Uusia eturauhassyöpiä todetaan Suomessa jo yli 4000 vuodessa, ja määrä kasvaa edelleen, kun suuret ikäluokat vanhenevat. "Leikkausten määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt, ja etäpesäkkeisiä kasvaimia nähdään yhä harvemmin. Miehet osaavat jo hakeutua tutkimuksiin, kun heille tulee eturauhasvaivoja", Lukkarinen sanoi. OYSissa on parin vuoden ajan käytetty paikalliseen eturauhassyöpään uutta hiukkassädehoitoa, joka annetaan yhdellä kertaa suoraan syöpäsoluihin.

Kuumat aallot miehillä

Uusi antidepressiivi (masennus) lääke on tehokas keino vähentää niiden miesten kuumia aaltoja, jotka ovat saaneet hormonihoitoa eturauhassyöpään. Näin raportoivat Yhdysvaltalaisen Mayo klinikan tutkijat lokakuussa 2004.
Viisi viikkoa kestänyt tutkimus seurasi 18 hormonihoitoa saanutta miestä. Heidän kuumat aaltonsa vähenivät tutkimusaikana päivittäisestä 6.2 kerrasta 2.5 per päivä.
”Uudet masennuslääkkeet on todistettu tehokkaiksi naisten kuumien aaltojen vähentämisessä, mutta niitä ei ollut tutkittu miehillä,” sanoo lääketieteen tohtori Charles Loprinzi Mayo klinikan kasvainopin osastolta. eturauhassyöpää sairastavilla miehillä, heidän hoitonsa ei ole saanut yhtä paljon huomiota kuin naisten.” Hormonihoitoja miesten kuumiin aaltoihin on tutkittu, mutta on olemassa huoli, että ne saattavat vaikuttaa syövän kasvuun ja/tai aiheuttaa merkittäviä sivuoireita. Tutkimuksessa käytetyllä masennuslääkkeellä, paroksetiinilla, on hoidettu mm. depressiota, pakko-oireita, paniikkihäiriöitä ja yleistä ahdistuneisuutta.
Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa, ja siihen osallistuneiden miesten edellytettiin sairastavan eturauhassyöpää ja saavan siihen hormonihoitoa.
Tutkimuksessa hyväksi havaittua lääkettä myydään Suomessa kauppanimillä Seroxat ja Serodur. Sata kappaletta Seroxat-lääkettä maksaa 132.16 € ja Serodur-lääkettä 89.97 €. Kun viimeksi mainittuun summaan lisätään omavastuuosuus 10 euroa ja vähennetään Kela-korvaus, tulee Serodurin hinnaksi 48.99 euroa.

Biologinen kone tutkii ja parantaa

Dna – komponenteista tehdään geneettisiä piirejä. Synteettinen biologia on tulevaisuuden tutkimusala. Sen tavoitteena on tuottaa tapoja ohjelmoida eliöitä geneettisesti ja saada ne suorittamaan tehtäviä. Käytännön sovellutuksia voisivat olla elävä miinaharava ja dna-kone, joka etsii ja hoitaa syövän Piiri etsii ja parantaa syövän.
Israelissa Rehovotissa Weizmann - tiedeinstituutissa on kehitetty yhteinen kieli, jolla viisi sarjakytkennässä olevaa geneettistä moduulia pystyy viestimään ongelmitta keskenään. Keksintö syntyi ohjelmoijien, matemaatikkojen ja biokemistien yhteistyönä. Keväällä 2004 saman tutkijaryhmän onnistui myös valmistaa eräänlainen biologinen tietokone, joka on tarkoitettu eturauhassyövän diagnosoimiseen ja hoitamiseen. Se eroaa hieman edellä kuvatuista geneettisistä piireistä. BioBrick-järjestelmässä geenimoduulit koostuvat keskenään viestivistä geeneistä. Ne pystyvät tuottamaan proteiinia, joka esimerkiksi hohtaa tai saa aikaan tietyn toiminnon. Israelilaisten biologisessa tietokoneessa geneettisen piirin kaikki osat koostuvat geeniä pienemmistä dna:n pätkistä. Myös lopputuote, joka toimii syöpälääkkeenä, on pieni dna:n pätkä.
Eturauhassyövän syntyyn tiedetään liittyvän erityisesti neljä geeniä, joista kaksi toimii liian aktiivisesti ja kaksi on tavallista passiivisempia. Geenin aktiivisuus voidaan päätellä siitä, että solussa on sen emäsjärjestystä vastaavaa rna:ta. Rna on molekyyli. jonka avulla geeni saa solun tuottamaan geenin koodaamaa proteiinia. Esimerkiksi eturauhassyöpä voidaan todeta luotettavasti siitä, että miehen soluista löytyy erittäin runsaasti kahta rna-tyyppiä ja selvästi tavallista vähemmän kahta toista rna-tyyppiä. Piiri toimittaa lääkkeen perille
Eturauhassyövän hoitoon kehitetty biologinen tietokone koostui keinotekoisesta dna:sta. Dna sisälsi neljän eturauhassyöpägeenin pätkiä ja yhden dna:n pätkän, joka oli tarkoitettu syövän hoitoon. Saman geenin dna- ja rna-molekyylit muistuttavat toisiaan ja pystyvät sitoutumaan toisiinsa, koska ne ovat toistensa eräänlaisia peilikuvia. Tätä ominaisuutta käytettiin hyväksi piirin kehittämisessä: Jos solussa oli tiettyjä rna:n pätkiä sellaisia määriä, että eturauhassyöpä oli todennäköinen, rna-molekyylit sitoutuivat piirin dna:han. Aina, kun biologisen koneen johonkin moduuliin sitoutui sopiva rna-molekyyli, se irtosi piiristä. Jos kaikkia neljää rna-molekyyliä oli solussa eturauhassyöpään viittaavia määriä, ketju typistyi vähitellen niin, että siitä jäi jäljelle vain syövän hoitoon tarkoitettu dna-pätkä. Viimeinen dna-pätkä oli valittu niin, että se pystyi pysäyttämään syövän kehittymiseen vaikuttavan geenin toiminnan. Se pääsi vaikuttamaan vasta, kun ketjun muut osat irtautuivat siitä. Näin hoito alkoi vain, jos potilas oli sairas. Hoito oli myös varsinaista täsmähoitoa, sillä se kohdistui ainoastaan syöpäsoluihin. Israelilaistutkijat eivät ole vielä päässeet kokeilemaan biologista tietokonetta eläimissä tai ihmisissä. Koeputkessa se toimi olosuhteissa, jotka vastasivat syöpäsolussa vallitsevaa tilannetta. Koe osoitti, että muutamista yksinkertaisista osista on mahdollista rakentaa piiri, joka voidaan ohjelmoida tunnistamaan sairauksia ja tarvittaessa aloittamaan hoidon. Mikään ei estä kehittämästä vastaavia diagnosointi- ja hoitomenetelmiä myös muihin sairauksiin. Vaikka menetelmissä on eroja, tavoite on sama: Tarkoituksena on kehittää tekniikka, jolla bakteereja voitaisiin ohjelmoida kuten tietokoneita.

Lisää luettavaa tästä   |    Luentotiivistelmät tästä

TILAA TAPAHTUMATIEDOTE:


ERSY Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:

Helsinginkatu 14 A 1
00500 Helsinki
y-tunnus 1903348-6

ERSY

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys
Toimisto 09 711 050
Email osoite toimisto.ersy@kolumbus.fi
Tukipuhelin 040 828 0000
Back to content | Back to main menu