Sanasto - Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys
Go to content

Main menu:

SANASTOA

SANASTOA
________________ • Adenokarsinooma = rauhaskudoksen, esim. eturauhasen epiteeli- eli peittosoluista peräisin oleva syöpä
 • Adjuvanttihoito = lisähoito
 • Aggressiivinen = "pahanlaatuinen" eli "ärhäkkä"
 • Aktiiviseuranta = (active surveillance, AS) eturauhassyövän hoitomuoto, jossa potilaan oireiden, PSA-arvon ja eturauhasen tunnustelulöydöksen perusteella voidaan arvioida syövän etenemistä ja mahdollisesti tarvittavaa hoitoa. Ensisijainen hoitomuoto eturauhassyövän Gleason score 6 eli Grade group 1 taudeissa. Ks. myös Gleason score ja Grade group.
 • Anamneesi =  esitiedot
 • Androgeeni = miessukupuolihormoni
 • Antiandrogeeni = androgeenin vaikutusta estävä lääke, androgeenivaikutuksen esto
 • Antigeeni =  aine joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden muodostumisen tai immuunivasteen
 • Anuria = virtsan tulon väheneminen, alle 100 ml vuorokaudessa
 • Anus = peräaukko
 • Askites = vatsaonteloon kertynyt ylimääräinen neste
 • BCR =  engl. biochemical recurrence, syövän biokemiallinen uusiutuminen, eli syöpä on havaittavissa PSA-verikokeessa
 • Benigni = hyvänlaatuinen
 • Biokemiallinen uusiutuminen = syöpä on havaittavissa verikokeessa, kun PSA nousee eturauhassyöpähoitojen jälkeen
 • Biopsia = koepalan otto
 • BPH = engl. benign prostatic hyperplasia eli  eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
 • Brakyterapia = kudoksen sisäinen sädehoito, annetaan nukutuksessa. Ks myös HDR-brakyterapia.
 • CRPC = engl. castration-resistant prostate cancer, eli pitkälle edennyt eturauhassyöpä, joka on muuttunut hormonihoidolle vastustuskykyiseksi. Ks. myös kastraatioresistentti.
 • Cystofix = alavatsalle häpykummun yläpuolelta neulalla pistettävä virtsakatetri, joka menee vatsanpeitteiden läpi virtsarakkoon. Ks. myös sanastosta suprapubinen katetri.
 • Cystitis = virtsarakon tulehdus, kystiitti
 • Diagnoosi = taudinmääritys
 • Dreeni = laskuputki (asetetaan leikkausalueelle johtamaan pois kudosnestettä ja verta)
 • Dysuria = kirvely virtsatessa
 • EKG = elektrokardiogrammi, sydänkäyrä
 • Ekstraperitoneaalinen = vatsaontelon ulkopuolinen
 • Eksternisädehoito = ulkoinen sädehoito, joka toteutetaan vatsanpeitteiden läpi ilman nukutusta.
 • Elektiivinen = etukäteen suunniteltu, ei päivystyksellinen, esim. leikkauslistan mukainen
 • Elinajanodote = keskimääräinen jäljellä oleva elinaika
 • Endokriininen hoito =  hormonaalinen hoito
 • Ennuste = syövän kulusta tai siitä paranemisesta tehty arvio
 • Epidemiologia = syövän esiinntyvyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkiva tieteen ala
 • Epiduraalipuudutus = selkäydinpuudutus
 • ERSPC = engl. European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, merkittävä monikansallinen satunnaistettu tieteellinen tutkimus eturauhasyövän seulonnasta PSA:n avulla. Tutkimukseen osallistui 184 000 miestä kahdeksasta Euroopan maasta, myös Suomesta.
 • ERSPC-laskuri = ERSPC-ryhmän tuottama apuväline, jolla voidaan tilastojen avulla arvioida potilaan eturauhassyöpäriskiä. Auttaa tekemään päätöstä, tuleeko potilaalta ottaa eturauhasen koepaloja.
 • Etiologia = taudin syy tai aiheuttaja
 • Eturauhastulehdus = prostatiitti
 • Etäpesäke = etäispesäke eli metastaasi, alkuperäisen kasvaimen lähettämä pesäke esim. luussa
 • Flow = virtsansuihkumittaus, joka tehdään urologian poliklinikalla. Tutkimuksessa potilas virtsaa mittauslaitteeseen. Toimenpide on täysin kivuton. Ks. myös  miktiografia.
 • Fuusiobiopsia = eturauhasen koepalat, jotka otetaan käyttämällä apuna laitteistoa, joka yhdistää eturauhasen magneettikuvat ultraäänikuviin. Kuvat yhdistetään eli "fuusioidaan" toisiinsa. Ks. myös Uronav.
 • Gammakuvaus = luuston gammakuvaus eli luustokartta. Isotooppikuvaus, jolla tutkitaan eturauhassyövän mahdollista leviämistä luustoon. Ks. myös luustokartta.
 • Gleason score = pisteluku, jonka patologi antaa arvioidessaan eturauhassyövän pahanlaatuisuutta eli aggressiivisuutta. Asteikko on 6-10, jossa 6 edustaa hyvin erilaistunutta, matalan riskin syöpää, 7 kohtalaisesti erilaistunutta syöpää ja 8-10 aggressiivisia syöpiä.
 • Grade group = Gleason scoren rinnalla käytettävä eturauhassyövän erilaistumisen mittari. Asteikko on 1-5, jossa 1 edustaa hyvin erilaistunutta matalan riskin syöpää, 2-3 kohtalaisesti erilaistuneita  syöpiä ja 4-5 aggressiivisia syöpiä.
 • Gradus = syövän erilaistumisaste, WHO:n luokitus
 • Gynekomastia = miehen rintojen suureneminen
 • HDR-brakyterapia = (high dose rate) korkea-annoksinen kudoksensisäinen sädehoito, jossa eturauhasen sisään työnnetään välilihan kautta neuloja, jotka säteilyttävät eturauhaskudosta. Toimenpide tehdään nukutuksessa.
 • Hematuria = verivirtsaisuus
 • Hormoni = umpieritysrauhasen esim. kiveksen erittämä aine, joka verenkierron mukana leviää elimistöön ja vaikuttaa sellaisiin soluihin, joissa on tähän hormoniin sopivia vastaanottajamolekyylejä eli reseptoreita
 • Hormoniresistentti = hormonaaliselle hoidolle reagoimaton tai vastustuskykyinen
 • Hydronefroosi = vesimunuainen eli tilanne, jossa virtsa ei jostain syystä pääse ulos munuaisesta ja munuaiseen kehittyy paineinen tilanne.
 • Hyperplasia = liikakasvu, solumäärän lisääntymisestä johtuva elimen tai kudoksen tavallista suurempi koko
 • Hypertrofia = jonkun elimen koon kasvu
 • Infiltraatio =  syövän leviäminen tunkeutumalla kasvaimen ympärillä olevaan terveeseen kudokseen
 • Inkontinenssi = virtsan tai ulosteen karkaaminen
 • Ilmaantuvuus = eli insidenssi tietyllä aikavälillä ilmaantuneiden uusien syöpätapausten määrä suhteessa henkilömäärään tai – vuosiin
 • IMRT = intensiteettimoduloitu sädehoito
 • Immuniteetti = vastustuskyky
 • Indikaatio = hoidon aihe
 • Infiltraatio = kasvaimen tunkeutuminen ympäröivään kudokseen
 • Intermittoiva = jaksottainen 
 • Invasiivinen = ympäristöön tunkeutuva, leviävä, esim. paikallisesti invasiivinen eturauhassyöpä
 • Kastraatio = mieshormonin eli testosteronin tuotannon ja erityksen esto lääkeaineilla. Voidaan lääkkeiden sijasta tehdä myös kirurgisesti leikkaamalla pois kiveskudosta, mutta tämä on nykypäivänä harvinaisempaa. 
 • Kastraatioresistenssi = syövän muuttuminen kastraatiolle vastuskykyiseksi eli resistentiksi. Tarkoittaa, että eturauhassyöpä etenee hormonihoidosta huolimatta.
 • Kemiallinen kastraatio = kivesten toiminnan lopettaminen lääkkeillä
 • Kliinisesti merkittävä eturauhassyöpä = eturauhassyöpä, joka vaatii aktiivisia hoitoja, eli syöpä joka olisi tärkeää löytää ajoissa
 • Kliinisesti merkityksetön eturauhassyöpä = eturauhassyöpä, jota ei tarvitse aktiivisesti hoitaa, sillä sen hoitaminen vain aiheuttaisi potilaalle tarpeettomia haittoja eikä vaikuta elinajan ennusteeseen. Jos tällainen syöpä löytyy, sen hoitomuoto on aktiivinen tai odottava seuranta. Ks myös ylidiagnostiikka ja ylihoito.
 • Kombinaatiosädehoito = hoitomuoto, jossa eturauhasyöpää hoidetaan sekä perinteisellä ulkoisella sädehoidolla että HDR-brakyterapialla eli sisäisellä sädehoidolla. Ks myös HDR-brakyterapia. 
 • Kontraindikaatio = hoidon vasta-aihe
 • Kontrolli = lääkärislangissa uusintakäynti, seurantakäynti tai seuranta
 • Kreatiniini = munuaisten toimintaa kuvaava aineenvaihduntatuote, joka voidaan mitata verestä (lyhenne Krea)
 • Kuratiivinen = parantava
 • Kystografia = virtsarakon varjoainekuvaus, jossa laitetaan varjoainetta virtsarakkoon virtsaputken tai virtsakatetrin kautta. Tehdään, kun halutaan tutkia, onko virtsaputken ja virtsarakon välinen sauma parantunut vai onko vuotoa ("lekaasia"). Ks myös UCG.
 • Kystoskopia = virtsaputken ja virtsarakon tähystystutkimus. Tehdään useimmiten poliklinikan toimenpidehuoneessa paikallispuudutusgeelin avulla.
 • Laparoskooppi = vatsaontelon tähystin
 • Laparoskopia = vatsaontelon tähystys
 • Laparoskooppinen = laparoskooppia apuna käyttäen tehty tähystysleikkaus, esim. radikaalinen prostatektomia
 • Leikkausmarginaali = leikkausreunat 
 • Leikkauspreparaatti = leikkauksessa poistettu elin tai elimen osa
 • Lekaasi = röntgenvarjoaineen karkaaminen, joko virtsaputken ja virtsarakon välisestä saumasta tai vammautuneesta elimestä, kuten virtsarakosta tai munuaisesta onnettomuuden tai leikkauksen jäljiltä
 • LH = luteinisoiva hormoni eli lutropiini, aivolisäkkeen etulohkon erittämä, kivesten testosteronituotantoa säätelevä hormoni
 • LHRH-analogi = luteinisoivan hormonin vapauttajahormoni, hypotalamuksen (aivojen väliosa) erittämä hormoni, joka säätelee luteinisoivan hormonin eli LH:n erittymistä aivolisäkkeen etulohkosta
 • Luustokartta = radioaktiivisella merkkiaineella tehtävä tutkimus, jolla etsitään mahdollisia luuston etäispesäkkeitä. Ks myös gammakuvaus.
 • Lymfadenektomia =  imusolmukkeiden poistoleikkaus
 • Maligni = pahanlaatuinen (kasvain)
 • Marginaali = reuna, ks. leikkausmarginaali
 • Mamillasädetys = rintarauhasten alueelle annettava kerta-annos sädehoito. Annetaan ennen bikalutamidi-hormonilääketabletin aloittamista.
 • Meeting = kokous
 • Metastaasi = etäpesäke, etäispesäke on syövän pääkasvaimen ulkopuoliseen elimistöön levinnyt syöpäsolujen pesäke.
 • Miktiografia = virtsansuihkumittaus, joka tehdään urologian poliklinikalla. Tutkimuksessa potilas virtsaa mittauslaitteeseen, eli toimenpide on täysin kivuton. Ks. myös flow.
 • Mobiiliseuranta = tässä yhteydessä PSA-mobiiliseuranta eli automatisoitu PSA:n etäseuranta, jossa saat PSA-vastauksen kännykkääsi.
 • MRI = magneettikuvaus, englanniksi magnetic resonance imaging
 • MRI-kohdennetut koepalat = ks. fuusiobiopsiat
 • MSKCC = engl. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Yhdysvalloissa New York Cityssä sijaitseva syöpäsairaala. Tuottaa paljon tutkimustietoa eturauhassyövästä, mm. eturauhassyöpäpotilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa ennustavan laskurin.
 • Nadir = matalin arvo, tyypillisesti "PSA nadir" tai "nadir-PSA", eli eturauhassyöpähoitojen jälkeinen matalin PSA-arvo 
 • Neoadjuvantti = alkuhoito, ennen varsinaista hoitoa annettava lisähoito
 • Nokturia = yövirtsaisuus eli virtsaamistarve yöunen aikana
 • Oligometastaattinen = harvaetäpesäkkeinen, eli tilanne, jossa eturauhassyöpä on levinnyt, mutta ei merkittävän laajasti, tyypillisesti 1-5 luustoetäpesäkettä 
 • Onkologi = syöpälääkäri, syöpätauteihin erikoistunut lääkäri
 • Operaatio = leikkaus
 • Orchiektomia = kivesten poistoleikkaus
 • Osteoporoosi = luukato, luuaineksen väheneminen
 • PAD = patologisanatominen diagnoosi, jonka patologi antaa poistetun kudoksen mikroskooppisen tutkimuksen perusteella
 • Palliatiivinen hoito = oireita lievittävä hoito, parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa oireita ja kärsimystä lievitetään lääkkeiden ja henkisen tuen avulla. Palliatiivisen hoidon päämääränä on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Saattohoito on kuolevan potilaan loppuvaiheen hoitoa.
 • Palpaatio = käsin tunnustelu, palpointi
 • Patologi = lääkäri, joka tekee tautidiagnoosin elimestä (esim. eturauhasesta) otettujen koepalojen perusteella.
 • Perineum = väliliha, sukupuolielinten ja peräaaukon väliset kudokset
 • PET = Positron Emission Tomography
 • Pigtail = virtsanjohdinstentti, laitetaan silloin, kun munuaiseen tai munuaisiin kertyy nestettä, joka häiritsee munuaisen normaalia toimintaa. Nestekertymän voi aiheuttaa virtsajohtimessa oleva esim. virtsatiekivi tai kasvain. ks. myös ureter eli virtsanjohdin.
 • PIRADS score = viisiportainen asteikko, jolla röntgenlääkäri arvioi eturauhasen magneettikuvasta, kuinka todennäköisesti kuvassa näkyvä pesäke edustaa merkittävää eturauhassyöpää. PIRADS score 1-2: todennäköisesti ei merkittävää syöpää, 3: epäselvä löydös, 4-5: todennäköisesti merkittävä eturauhassyöpää.
 • Preoperatiivinen = ennen leikkausta tapahtuva
 • Priapismi = kestoerektio, pitkään kestävä, usein kivulias erektio. Mahdollinen erektiolääkkeiden, erityisesti penikseen pistettävien valmisteiden, haittavaikutus
 • PRIAS = engl. Prostate Cancer Research International Active Surveillance, eturauhassyövän aktiiviseurantatutkimus, johon HYKS:in potilaatkin voivat osallistua
 • Primaarikasvain = ensimmäisenä muodostunut kasvain
 • Profylaksi = ennaltaehkäisy
 • Prognoosi = sairauden ennuste
 • Progressio = taudin eteneminen
 • Prostata = eturauhanen
 • Prostatakarsinooma = eturauhassyöpä
 • Prostatektomia = eturauhasen poistoleikkaus
 • Prostatiitti = lat. prostatitis, eturauhastulehdus
 • Proktiitti = lat. proctitis, peräsuolen tulehdus
 • PSA = prostataspesifinen antigeeni, eturauhasen erittämä valkuaisaine, jonka tehtävä on saattaa siemenneste juoksevaan muotoon. PSA on merkittävä eturauhassyövän merkkiaine. PSA:n kohoaminen ei tarkoita eturauhassyöpädiagnoosia. PSA:ta nostavat myös muun muassa eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, virtsaumpi ja tulehdukset.
 • PSA:n kahdentumisaika =  aika, jonka kuluessa PSA:n arvo kasvaa kaksinkertaiseksi, englanniksi PSA doubling time, PSA-DT
 • PSA-mobiiliseuranta = automatisoitu PSA:n etäseuranta, jossa saat PSA-vastauksen kännykkääsi.
 • PSA-tiheys = PSA-arvo suhteessa eturauhasen kokoon, englanniksi PSA density. Lasketaan jakamalla PSA-arvo eturauhasen koolla, esim. 5,4 / 30 g = 0,18. Nyrkkisääntönä PSA-tiheyttä < 0,15 pidetään matalana ja sitä korkeampaa poikkeavana, mutta tämä arvioidaan potilaskohtaisesti.
 • PSMA-PET-TT = eturauhasen aineenvaihdunnan PET-TT- kuvaus, jossa tutkitaan eturauhassyövän uusiutumista, levinneisyyttä ja hoitovastetta. Tutkimuksessa seurataan radioaktiivisen merkkiaineen, Fluori18-PSMA:n, kertymistä eturauhassyöpäsoluihin ja syövän mahdollisiin etäpesäkkeisiin.
 • PVK = pieni verenkuva, laboratoriokoe
 • Pyelostooma = munuaiskatetri = nefrostomia. Pyelostooma laitetaan, jos on todettu tukos tai ahtauma virtsateissä, minkä vuoksi virtsa ei kulje munaisesta virtsarakkoon. Ohut muoviletku eli katetri laitetaan kyljen ihon läpi munuaisaltaaseen. Toimenpiteen tekee röntgenlääkäri ultraääni- ja läpivalaisuohjauksessa. Toimenpide tehdään useimmiten hereillä, kipulääkkeen ja paikallispuudutuksen turvin. Sen jälkeen virtsa valuu letkua pitkin virtsapussiin.
 • Radikaali =  hoito, jolla kasvain poistetaan tai tuhotaan kokonaan, esim. leikkaus tai sädehoito
 • Radikaaliprostektomia = eturauhasen täydellinen poistoleikkaus
 • Radioisotooppihoito = eräänlainen eturauhassyövän sädehoitomuoto, jossa elimistöön ruiskutetaan radioisotooppi lääkeainetta, joka hakeutuu syöpäpesäkkeisiin. Aikaisemmin hoito toteutettiin strontiumilla tai samariumilla, nykyisin radium223:lla. Radioisotooppihoitoa voidaan käyttää laajan luustometastasoinnin aiheuttaman kivun lievitykseen.
 • Rakkularauhaset =  seminaalivesikkelit, parillinen elin, joka muodostaa valtaosan siemennesteestä, poistetaan eturauhasen poistoleikkauksen yhteydessä
 • RALP = engl. robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy , robottiavusteinen eturauhasen täydellinen poistoleikkaus
 • Rectum = peräsuoli
 • Relapsi = taudin uusiutuminen
 • Residiivi =  kasvaimen uusiutuminen, syövän uusiutuminen jonkun toimenpiteen jälkeen
 • Residuaalimittaus = jäännösvirtsanmittaus
 • Retentio = virtsaamiskyvyttömyys huolimatta täydestä virtsarakosta, esim. mekaanisen esteen kuten eturauhasen liikakasvun tai edenneen eturauhassyövän takia
 • Riskitekijä = tekijä joka suurentaa sairastumisen todennäköisyyttä
 • Saattohoito = kuolevan potilaan loppuvaiheen hoito
 • Seminaalivesikkelit = ks. rakkularauhaset
 • Slingaleikkaus = sulkijaproteesi- eli nauhaleikkaus
 • SPCG = engl. Scandinavian prostate cancer group, pohjoismainen eturauhassyöpään keskittyvä tutkimusryhmä. Myös HYKSi:ssä potilaat voivat osallistua SPCG-syöpätutkimuksiin.
 • Sperma = siemenneste
 • Spesifinen = jollekin ominainen tai erityisesti sopiva
 • Status = potilaan kliininen tila
 • Stentti = verisuonen, tiehyen tai muun putkimaisen rakenteen sisälle asetettava, ahtaumakohtaa avoinna pitävä metallinen verkkoputki tai muoviputki. Urologiassa useimmiten virtsanjohdinstentti, eli sisäinen muoviputki munuaisen ja virtsarakon välissä.
 • Suprapubinen katetri = alavatsalle häpykummun yläpuolelta neulalla pistettävä virtsakatetri, joka menee vatsanpeitteiden läpi virtsarakkoon. Ks. myös Cystofix.
 • Sytostaatti = solunsalpaaja, syövän hoitoon käytettävä lääkehoito, joka estää syöpäsolujen kasvamista ja jakaantumista
 • Testis = kives
 • Testosteroni = miessukuhormoni, joka erittyy kiveksistä
 • TNM-luokitus = levinneisyysluokitus, T=tumor (kasvain), N=nodus (imusolmuke), M= metastasis (etäispesäke)
 • TPR = tuseeraus per rectum, eturauhasen tunnustelu sormella peräsuolen kautta. Ranskaksi toucher = koskettaa. Ks myös tuseeraus.
 • Transperineaalinen = välilihan (perineum) kautta tapahtuva, esimerkiksi HDR-brakyterapia toteutetaan transperineaalisesti, myös eturauhasen koepalat voidaan ottaa transperineaalisesti
 • Transrektaalinen = peräsuolen kautta tapahtuva, esim. eturauhasen sormitunnustelu, ultraäänikuvaus tai eturauhasen koepalojen otto (rektum = peräsuoli) 
 • TRUS = engl. transrectal ultrasound, eturauhasen ultraäänitutkimus
 • TT = tietokonetomografiakuvaus
 • TURB = engl. transurethral resection of bladder, virtsarakon höyläys, leikkaus jossa höylätään virtsarakon kasvain
 • TURP = engl. transurethral resection of prostate, eturauhasen höyläys, leikkaus jossa avataan eturauhasen kasvun ahtauttama virtsaputki
 • Tuseeraus = eturauhasen tunnustelu sormella peräsuolen kautta. Ks myös TPR.
 • UCG uretrokystografia, eli röntgentutkimus, jossa virtsaputkeen tai virtsakatetriin työnnetään vesiliukoista varjoainetta, jonka jälkeen otetaan virtsarakosta ja virtsaputkesta röntgenkuvat. Tutkimuksella arvioidaan, onko eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen virtsaputken sauma parantunut, vai onko vuotoa eli lekaasia. Ks. myös lekaasi.
 • Ureter = virtsanjohdin, sijaitsee munuaisen ja virtsarakon välillä
 • Uretra = virtsaputki, miehillä virtsarakosta peniksen päähän johtava putki
 • Uronav = erityislaitteisto, joka yhdistää eli "fuusioi" toisiinsa eturauhasen magneettikuvat ja ultraäänikuvat. Käytetään apuna eturauhasen koepaloja ottaessa. Ks. myös fuusiobiopsiat.
 • Urologi = virtsaelintautien erikoislääkäri
 • Watchful waiting = odottava seuranta ilman parantavaan tähtäävää hoitoa
 • Ylidiagnostiikka = sellaisen syöpäkasvaimen  löytyminen, jota ei olisi pitänyt todeta, koska sen hoito voi johtaa ylihoitoon
 • Ylihoito = hoito, joka on liian radikaali tai jota ei olisi pitänyt käyttää ollenkaan ottaen huomioon syövän luonne. Ylihoito voi aiheuttaa pahoja haittavaikutuksia, joiden seuraksena potilaan elämanlaatu on huonompi kuin itse sairauden aiheuttama, eikä hoito vaikuta potilaan jäljellä olevan elinajan pituuteen.ERSY Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:

Svinhufvudintie 2 C
00570 Helsinki
Y-tunnus 1903348-6

ERSY

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys
Toimisto 09711050
Tukipuhelin 040 828 0000
Hae sisältöä tekstihaulla:
Translate the site into your language:
Back to content | Back to main menu